ΕΛΕΑ ΕΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤΟ INTERNET

  Η ΕΛΕΑ ΕΠΕ έχει δημιουργήσει μια σειρά πρωτοποριακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας για ξένους σε     συνεργασία με το σχολείο ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ.
    Αυτά έχουν χρηματοδοτηθεί μερικώς από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν αναπτυχθεί από ομάδες εταίρων από διάφορες χώρες.
    Το εκπαιδευτικό υλικό διανέμεται σε CD και συνοδεύεται από βιβλίο οδηγιών χρήσεως.
    Εξ άλλου από το 2009 υπάρχει η δυνατότητα για χρησιμοποίηση του ηλεκτρονικού υλικού στο διαδίκτυο (online μαθήματα).
    Εάν επιλέξετε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα θα οδηγηθείτε στην αντίστοιχη ιστοσελίδα.


ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ι                      ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΙΙ

Επιστημονικά Ελληνικά Επιχειρηματικά Ελληνικά
Ταξίδι στην Ελλάδα ΙΙΙ < Τραγουδώ Ελληνικά
Διαδρομές Γνωρίζεις ήδη Ελληνικά


    Για περισσότερες πληροφορίες για όλες τις εκπαιδευτικές εφαρμογές της ΕΛΕΑ πατήστε εδώ.