ΕΛΕΑ ΕΠΕ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

      Η εταιρεία από το 1983 ασχολήθηκε με εφαρμογές που έχουν σχέση με τεκμηρίωση πληροφοριών και στοιχείων αναπτύσσοντας σχετικά προγράμματα.

      Μεταξύ αυτών αναφέρουμε:


      1. Ελληνική Ηλεκτρονική Βιβλιογραφία σε CD.
      2. Τηλεπληροφόρηση για Φορολογική Νομολογία - Νομοθεσία
      3. Τηλεπληροφόρηση για Δημοπρασίες Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
      4. Τηλεπληροφόρηση - Τηλεπαραγγελία για Ελληνικά βιβλία.
      5. Τηλεπληροφόρηση για τα βιβλία Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.
      6. Τηλεπληροφόρηση για τα Ελληνικά Επιστημονικά Βιβλία.

      Τα παραπάνω εκτελέστηκαν με άμεση ή έμμεση κοινοτική χρηματοδότηση.