ΕΛΕΑ ΕΠΕ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 2000
Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
Η ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 2000 κυκλοφορούσε από το 1989 ανά εξάμηνο.
Η τριακοστή τέταρτη έκδοση του Έργου (Ιούνιος 2005) είναι η τελευταία που κυκλοφόρησε. Ο οδηγός περιλαμβάνει όλα τα βιβλία που κυκλοφορούσαν (δηλαδή εκείνα τα
οποία ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορούσε να αγοράσει από τους εκδότες τους.) Οι σχετικές πληροφορίες υπάρχουν σε CD-ROM.
Έτσι αποκτήσαμε και στην Ελλάδα ένα Βιβλιογραφικό οδηγό εφάμιλλο με τους αντίστοιχους ξένους (BOOKS IN PRINT).
Εκτός από βιβλία, ο Οδηγός, περιλαμβάνει και πληροφορίες για τους συντελεστές παραγωγής και διανομής τους.Δηλαδή εκδότες, βιβλιοπώλες, συγγραφείς, μεταφραστές, επιμελητές κ.α.
Έτσι κάθε ενδιαφερόμενος βιβλιοπώλης, εκδότης, συγγραφέας, βιβλιοθηκάριος, βιβλιόφιλος κ.ά., μπορεί να αναζητήσει και να βρει πληροφορίες για:
                    
173.143βιβλία
1.990εκδότες
44.525συγγραφείς
3.533βιβλιοπωλεία
4.887μεταφραστές
1.050εικονογράφους
2.024συγγραφείς
3.124βιβλιοθήκες
Τα στοιχεία αυτά αφορούν
την 34η έκδοση (Ιουνίου 2005)


Τέλος η ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 2000 περιέχει πολλές περιλήψεις νέων βιβλίων καθώς και εξώφυλλα χιλιάδων βιβλίων. Σημειώνουμε, ότι οι αναζητήσεις μπορεί να είναι απλές αλλά και συνδυαστικές. Τέλος, στο CD περιέχονται και βιβλία Ελλήνων συγγραφέων του εξωτερικού (Αυστραλίας, Κύπρου, Ιταλίας). Σήμερα εξακολουθεί να διατίθεται η τελευταία έκδοση (34η έκδοση Ιουνίου 2005) από την ΑΛΦΑ Εκδοτική & Πληροφορική ΕΠΕ.


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 2000 & ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 2000 +


Η ΕΛΕΑ ΕΠΕ πρωτοπόρησε στην ηλεκτρονική ενημέρωση για τα Ελληνικά βιβλία. Η 30η έκδοση της ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 2000 κυκλοφόρησε σε δύο παράλληλες εκδόσεις: τη ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 2000 η οποία περιείχε πληροφορίες για όλη την ελληνική βιβλιοπαραγωγή (βιβλία και εκδότες) και τη ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 2000+ η οποία περιείχε όλες τις παραπάνω πληροφορίες και επιπλέον τα στοιχεία για όλες τις βιβλιοθήκες και τα βιβλιοπωλεία της Ελλάδος και της Κύπρου.
Σήμερα μπορείτε να προμηθευτείτε τις ανωτέρω τελευταίες εκδόσεις από την ΑΛΦΑ Εκδοτική & Πληροφορική ΕΠΕ.


Η ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 2000 ΓΙΑ WINDOWS ΚΑΙ INTERNET


Οι χρήστες της ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 2000, μπορούσαν να έχουν συνεχή ενημέρωση για τα Ελληνικά βιβλία σε περιβάλλον WINDOWS και INTERNET. Συγκεκριμένα η εταιρεία τοποθετούσε συνεχώς στο INTERNET τις πληροφορίες για τα νέα βιβλία. Σ’ αυτές είχαν πρόσβαση μόνο οι χρήστες της ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 2000 μέσω ειδικού προγράμματος που βρισκόταν επάνω στο CD, που αγοράζαν.


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΥΛΗ ΣΤΟ INTERNET (the.greekbooks.net)


Από το 1996 έως το 2012 λειτουργούσε το Ελληνικό Βιβλιοδίκτυο στο INTERNET (the.greekbooks.net), που αποτέλεσε μια πραγματική πύλη στο χώρο του βιβλίου. Σ’ αυτό πέραν των άλλων οι χρήστες είχαν πρόσβαση σε μια παλιότερη έκδοση της ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 2000.
Σήμερα όμως αυτή η ιστοσελίδα δεν λειτουργεί.


ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ (www.allgreekbooks.com)


Από το 1996 εώς το 2012 λειτουργούσε το πρώτο Ελληνικό Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο, στο INTERNET. Σ’ αυτό πωλούνταν περισσότερα από 170.000 βιβλία.