ΕΛΕΑ ΕΠΕ
ΑΛΦΑ Εκδοτική

Μέγας Αλέξανδρος

Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο

Ελληνικά στο Internet

Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

7. Τοπική Αυτοδιοίκηση      Η εταιρεία μας μετά από μελέτη των ηλεκτρονικών παρουσιάσεων αρκετών Ο.Τ.Α. δημιούργησε μια πρότυπη παρουσίαση για ένα Δήμο, αυτόν της Ιερής Πόλης του Μεσολογγίου.